شرکت اسپند آپ کاشان
عملیات اجرایی کشت نعناء و نعنا فلفلی ۱۳ آذر ۱۳۹۶

عملیات اجرایی کشت نعناء و نعنا فلفلی

آغاز بکار عملیات اجرایی جهت کشت ۲۰ هکتاری نعناء و نعنا فلفلی در کاشان

کاشان لطیف
١(°C)
وزش باد ١٢(mph)
فشار ٢۶.۵١(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.۵١(in)