ارتباط با ما

آدرس دفترکاشان : خیابان شهید بهشتی سراه زیارتی ساختمان مرزبان طبقه سوم واحد سه

آدرس دفتر تهران: بین فلکه اول و دوم تهران پارس خیابان ۱۵۲ شرقی ساختمان طلایی طبقه دوم واحد پنج

آدرس مزرعه و گلخانه : کاشان روستای محمدآباد مرکزی مزرعه شریعت

شماره تماس:

۰۹۱۳۲۷۶۲۰۹۷ : مرتضی زمانی

۰۹۱۳۱۶۱۵۳۱۶ : حمیدرضا سرکرده

۰۹۱۳۰۳۹۰۵۹۴ : محسن زمانی

فاکس: ۰۳۱۵۵۵۶۰۳۷۹

پست الکترونیکی: mohsenzamani1375@gmail.com