خدمات ما


  • خدمات شرکت کشت و صنعت اسپندآب کویر عبارتند از:

  • مشاوره

  • پذیرش سفارش

  • ایجاد و احداث مزارع و باغات گل محمدی و گیاهان دارویی
    تضمین کشت،‌تضمین خرید و تضمین تولید محصول گل محمدی

اگر سوالی دارید میتوانید با ما ارتباط برقرار کنید.