بیدمشک تولیدی توسط شرکت کشت و صنعت اسپندآب کویر کاشان نوع مرغوب(پنجه گربه ای)

نهال بیدمشک در فیروزکوه سه ماه بعد از تاریخ کشت