2017 اکتبر
خدمات شرکت اسپند آب ۲۱ مهر ۱۳۹۶

خدمات شرکت اسپند آب

خدمات شرکت اسپند آب

کشت و صنعت اسپندآب کویر ۲۱ مهر ۱۳۹۶

کشت و صنعت اسپندآب کویر

تولید و تکثیر نهال بیدمشک

شرکت کشت و صنعت اسپندآب کویر ۲۱ مهر ۱۳۹۶

شرکت کشت و صنعت اسپندآب کویر

شرکت اسپندآب کویر :   مشاوره پذیرش سفارش ایجاد و احداث مزارع و باغات گل محمدی و گیاهان دارویی  

کاشان لطیف
١(°C)
وزش باد ١٢(mph)
فشار ٢۶.۵١(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.۵١(in)